Home
A+ A-

Locaties

Selecteer opvang:
 

Harlingen

BSO Grettingalaan

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Grettingalaan 8
8862ZC Harlingen

IKC het Baken

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar
J v Oldenbarneveltstr 4
8862BB Harlingen

IKC Prins Johan Frisoschool

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Grettingalaan 43
8862ZA Harlingen

Heerenveen

BSO Akkrum

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar
De Stringen 5
8491HA Akkrum

BSO Aldeboarn

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar

Leeuwarden

BSO Goutum

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Buorren 13a
9084BB Goutum

BSO Jongema

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Jongema 2
9001LA Grou

BSO kindcentrum Wytgaard

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Tjissema 6
9089BG Wytgaard

BSO Trianova

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Kingmastate 1
8926NA Leeuwarden

BSO Wytgaard

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Tjissema 8
9089BG Wytgaard

De Michael

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Hercules Segherstraat 3
8932DG Leeuwarden

De Pitstop

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Theodorus Beekhuisstraat 2
9088AS Wirdum

De Speelweide

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Raaigras 28
8935GH Leeuwarden

De Toekomst

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Achlumerstraat 1a
8913GL Leeuwarden

De Wester

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Telemannstraat 13
8915CC Leeuwarden

De Wielen, Galemastins

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Galemastins 2
8925GZ Leeuwarden

Het Palet; Huizum

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Floris Versterstraat 2b
8932BR Leeuwarden

IKC Aventurijn

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Tjerk Hiddesstraat 5 1
8921NM Leeuwarden

Jirnsum

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Dekemastrjitte 2b
9011WE Jirnsum

Kinderspeelhuis

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Droppingastraat 6
8923BW Leeuwarden

Leeuwarder Schoolvereniging

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Jelsumerstraat 10
8917EN Leeuwarden

MichaŽlschool

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Hercules Seghersstraat 1
8932DG Leeuwarden

Villa Emilia

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Ieborchpaed 6
9081AR Lekkum

Wergea De Pastorie

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Kerkbuurt 22
9005PB Wergea

Wergea de Pastorie

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Kerkbuurt 22
9005PB Wergea

Noardeast-Frysl‚n

BSO de Pionier (voorheen de Flierefluiters)

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Alde Terp 2
9101SC Dokkum

De Burgerschool

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar
O. van Keulenlaan 16
9101VR Dokkum

De Kanjers

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar
De Morgenzon 5
9151KM Holwerd

Schiermonnikoog

Schiermonnikoog

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar
F. Gasaustraat 22
9166RB Schiermonnikoog

Sķdwest-Frysl‚n

BSO Gauw

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Boeijengastrjitte 18
8627SG

De Bron

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar
de Blink 1
8701LV Bolsward

De Bron/Blinker

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar
de Blink 5
8701LV Bolsward

De Earste Trimen

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar
H. Pollemastraat 2
8771RT Nijland

De Speelboom

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Wilhelminastraat 3
8651AC IJlst

Dependance Sint Maartenschool

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Plein 1455 1
8701EW Bolsward

Gauw

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Boeijengastrjitte 18
8627SG Gauw

Sint Maartenschool

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Peter van Tharborplein 2
8701EW Bolsward

Vlieland

De Jutter

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Lutinelaan 3
8899BD Vlieland

Waadhoeke

Achlum

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Dorpsstraat 4 a/b
8806KT Achlum

BSO Berltsum De Foarutgong

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Ds. H. van Eijck van Heslingastrjitte 1
9041EG Berlikum

BSO de Arebaar

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Hartman Sannesstraat 7a
9076EB Sint Annaparochie

BSO de Romte

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Skoall‚nswei 2
9035BT Dronryp

De Cingel

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Orkmasingel 16a
9036JW Menaldum

De Kabas

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Tuinen 28
8801VW Franeker

De Korendrager

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Botniasteeg 16
8801KJ Franeker

De PŰlle

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Skoallestrjitte 28
9034GL Marssum

De Steven

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Noorderbolwerk 1
8801KK Franeker

De Toermalijn

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar
P.J. Troelstrastraat 24
8802RD Franeker

Dependance BSO Arebaar

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Hartman Sannesstraat 7b
9076EB

Eben HaŽzer

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Greateborren 13
9036ME Menaldum

Het Anker

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Quaestiusstrjitte 15
9035EB Dronrijp

Het Kwetternest

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar
J.H. van Aismawei 94
9045PM Beetgumermolen

Het Tweede Thuis

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Rients Koopmansstraat 1
8802TA Franeker

Sint Radbodusschool

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Ljouwertertrekwei 4
9035ED Dronrijp

t Waednest

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Skoalstrjitte 12
8855HR Sexbierum

Triviant

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar
IJsbaanweg 8
8801ER Franeker

Ukkepuk & Co

Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Buorren 75
8851EM Tzummarum
Top