Home
A+ A-

Locaties

Selecteer opvang:
 

Harlingen

BSO Grettingalaan

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar

IKC het Baken

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
J v Oldenbarneveltstr 4
8862BB Harlingen

IKC Prins Johan Frisoschool

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Grettingalaan 43
8862ZA Harlingen

Heerenveen

BSO Akkrum

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
De Stringen 5
8491HA Akkrum

BSO Aldeboarn

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Skoallereed 2
8495KJ

Leeuwarden

BSO Goutum

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar

BSO Jongema

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Jongema 2
9001LA Grou

BSO kindcentrum Wytgaard

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Tjissema 6
9089BG Wytgaard

BSO Trianova

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Kingmastate 1
8926NA Leeuwarden

BSO Wytgaard

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Tjissema 8
9089BG Wytgaard

Buitenschoolse opvang Wirdum

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar

De Michael

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Hercules Segherstraat 3
8932DG Leeuwarden

De Speelweide

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Raaigras 28
8935GH Leeuwarden

De Swirrel

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Greate Buorren 32
9055MV Britsum

De Toekomst

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar

De Wielen, Galemastins

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Galemastins 2
8925GZ Leeuwarden

Het Palet; Huizum

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Floris Versterstraat 2b
8932BR Leeuwarden

IKC Aventurijn

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Tjerk Hiddesstraat 5 1
8921NM Leeuwarden

IKC Talentencampus Eigenwijs

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar

Kinderspeelhuis

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Droppingastraat 6
8923BW Leeuwarden

Leeuwarder Schoolvereniging

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar

MichaŽlschool

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Hercules Seghersstraat 1
8932DG Leeuwarden

Villa Emilia

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar

Wergea

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
B.K. van den Bergstrjitte 2
9005PW Wergea

Wergea De Pastorie

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Kerkbuurt 22
9005PB Wergea

Noardeast-Frysl‚n

BSO de Pionier (voorheen de Flierefluiters)

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Alde Terp 2
9101SC Dokkum

De Burgerschool

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
O. van Keulenlaan 16
9101VR Dokkum

De Fjouwerhoeke

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Fennewei 2
9144CX Hantumhuizen

De Hoeksteen

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Zwaluwstaart 49
9101HE Dokkum

De Kanjers

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
De Morgenzon 5
9151KM Holwerd

De Wraldwizer

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Langgrousterwei 21
9137RL Oosternijkerk

Schiermonnikoog

Schiermonnikoog

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
F. Gasaustraat 22
9166RB Schiermonnikoog

Sķdwest-Frysl‚n

BSO Hommerts

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
De Hoep 45
8622XM Hommerts

BSO IKC de LegeaŽn

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Aesgewei 56
8647SG Sibrandabuorren

BSO Oppenhuizen

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar

De Bron

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
de Blink 1
8701LV Bolsward

De Bron/Blinker

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
de Blink 5
8701LV Bolsward

De Earste Trimen

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
H. Pollemastraat 2
8771RT Nijland

De Speelboom

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar

Sint Maartenschool

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Peter van Tharborplein 2
8701EW Bolsward

Vlieland

De Jutter

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Lutinelaan 3
8899BD Vlieland

Waadhoeke

BSO Berltsum De Foarutgong

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Ds. H. van Eijck van Heslingastrjitte 1
9041EG Berlikum

BSO de Arebaar

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Hartman Sannesstraat 7a
9076EB Sint Annaparochie

BSO De Oanset

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Peinserweg 1B
8811HK Ried

BSO de Romte

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Skoall‚nswei 2
9035BT Dronryp

BSO Wjelsryp

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Lytse Buorren 27
8842LJ Wjelsryp

De Cingel

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar

De Kabas

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Tuinen 28
8801VW Franeker

De Korendrager

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Botniasteeg 16
8801KJ Franeker

De Oanset

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Peinserweg 1b
8811HK Ried

De PŰlle

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar

De Steven

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Noorderbolwerk 1
8801KK Franeker

De Toermalijn

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
P.J. Troelstrastraat 24
8802RD Franeker

Dependance BSO Arebaar

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Hartman Sannesstraat 7b
9076EB

Eben HaŽzer

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar

Het Anker

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Quaestiusstrjitte 15
9035EB Dronrijp

Het Kwetternest

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Klaas van der Meijstrjitte 1C
9045PZ Beetgumermolen

Het Tweede Thuis

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Rients Koopmansstraat 1
8802TA Franeker

IKC de Skeakel

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar

It lyts Finster

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Dorpstraat 4b
8806KT Achlum

Triviant

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
IJsbaanweg 8
8801ER Franeker

Ukkepuk & Co

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Buorren 75
8851EM Tzummarum
Top