Home
A+ A-

Locaties

Selecteer opvang:
 

Harlingen

Grettingalaan

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Grettingalaan 8
8862ZC Harlingen

IKC Het Baken

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar

IKC Prins Johan Frisoschool

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar

Heerenveen

Aldeboarn

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar

Leeuwarden

De Lytse Twirre

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar

De Speelweide

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar

De Wielen, Galamastins

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar

Friesma State (voorheen: MFC Grou)

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar

Grou Jongema

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar

IKC Aventurijn

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar

Montessori Kindcentrum

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar

Trianova

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar

Villa Vrolijk

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Eeltsje Folkertsmawei 5P
8915DW Leeuwarden

Wergea de Pastorie

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Kerkbuurt 22
9005PB Wergea

Noardeast-Frysl‚n

De Spetters

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
De Morgenzon 5
9151KM Holwerd

Schiermonnikoog

Schiermonnikoog

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
F. Gasaustraat 22
9166RB Schiermonnikoog

Sķdwest-Frysl‚n

de Bron/Blinker

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
de Blink 5
8701LV Bolsward

Gauw

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar

Kindcentrum Sint Maarten

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Plein 1455 1
8701EW Bolsward

Vlieland

De Jutter

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Lutinelaan 3
8899BD Vlieland

Waadhoeke

De Arebaar

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Hartman Sannesstraat 7B
9076EB Sint Annaparochie

Eben HaŽzer

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Greatebuorren 13
9036ME Menaam

Het Kwetternest

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar

Het Tweede Thuis

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar

it Waednest

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Skoalstrjitte 12
8855HL Sexbierum

Okidoki

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar

Ringeling

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar

Triviant

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar

Ukkepuk & Co

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Top