A+ A-

Klachtenregeling

Heeft u een klacht over de Stichting Kinderopvang Friesland? Indien u een klacht heeft gaan wij er van uit dat deze zo spoedig mogelijk met de betrokkene besproken wordt. Het aanspreekpunt is daarmee in beginsel de medewerker op de groep. Mocht dit niet leiden tot een oplossing, dan kan de klacht worden besproken met de leidinggevende van de locatie. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een schriftelijke klacht ingediend worden bij het bevoegd gezag. Dit zal in het algemeen de hoogst leidinggevende zijn. Indien interne klachtafhandeling niet leidt tot een bevredigende oplossing of uitkomst, heeft u de mogelijkheid u te wenden tot het Klachtenloket Kinderopvang of de Geschillencommissie. U kunt zich ook rechtsstreeks wenden tot het Klachtenloket Kinderopvang. Voor meer informatie: zie Klachtenreglement SKF of de Brochure Klachtenregeling Kinderopvang via downloads.
Top