A+ A-

Organisatie 

Interessante sites

Gaan uw kinderen naar de kinderopvang? Dan kunt u wellicht in aanmerking voor kinderopvangtoeslag krijgen. Ga voor meer informatie hierover naar de site van de belastingdienst en check de voorwaarden per jaar.

Belastingdienst


Video
Benieuwd naar het gezicht achter onze organisatie? Klik dan op onderstaande link voor een reportage over Jeannet van den Akker, directeur van Stichting Kinderopvang Friesland:

Reportage Jeannet van den Akker


Documenten

Klachtenreglement Stichting Kinderopvang Friesland
Brochure Klachtenloket  
Brochure Geschillencommissie  
Reglement Geschillencommissie  
Pedagogisch beleidsplan Stichting Kinderopvang Friesland  
Meldcode Groepsopvang huiselijk geweld en kindermishandeling  
Stappenplan groepsopvang bij Meldcode  
Vierogenbeleid organisatie  
Reglement Centrale Oudercommissie  
Reglement van de Oudercommissie  
Ouderbrochure Stichting Kinderopvang Friesland  
Ziektebeleid kinderdagverblijf/naschoolse opvang/PSZ
Algemene voorwaarden
Jaarraportage klachtenafhandeling 2016
Top