A+ A-

Locaties

Selecteer opvang:
 

Achtkarspelen

gastouderopvang Achtkarspelen

Kinderopvang 2-4 jaar

Achtkarspelen

Ameland

gastouderopvang Ameland

Kinderopvang 2-4 jaar

Dantumadeel

gastouderopvang Dantumadeel

Kinderopvang 2-4 jaar

Dantumadeel

Harlingen

't Kottertje

Kinderopvang 2-4 jaar
Kotterstraat 47
8862ZL Harlingen

't Wad

Kinderopvang 2-4 jaar
Midlumerlaan 13
8861JE Harlingen

Bij Rada

Kinderopvang 2-4 jaar
Omdraai 17
8862DC Harlingen

BSO Grettingalaan

Kinderopvang 2-4 jaar

De Wielewaaltjes

Kinderopvang 2-4 jaar
Schoenerstraat 8
8862ZR Harlingen

gastouderopvang Harlingen

Kinderopvang 2-4 jaar

Grettingalaan

Kinderopvang 2-4 jaar
Grettingalaan 8
8862ZC Harlingen

Het Tovervisje

Kinderopvang 2-4 jaar
Joost van de Vondelstraat 47
8862XB Harlingen

IKC Het Baken

Kinderopvang 2-4 jaar

IKC het Baken

Kinderopvang 2-4 jaar
J v Oldenbarneveltstr 4
8862BB Harlingen

IKC Prins Johan Frisoschool

Kinderopvang 2-4 jaar

IKC Prins Johan Frisoschool

Kinderopvang 2-4 jaar
Grettingalaan 43
8862ZA Harlingen

IKC Sint Michaëlschool

Kinderopvang 2-4 jaar
Schritsen 52
8861CV Harlingen

Peuter+ De Zeesterren

Kinderopvang 2-4 jaar
Johan van Oldenbarneveltstraat 2
8862BB Harlingen

Heerenveen

BSO Akkrum

Kinderopvang 2-4 jaar
De Stringen 5
8491HA Akkrum

BSO Aldeboarn

Kinderopvang 2-4 jaar
Skoallereed 2
8495KJ

gastouderopvang Heerenveen

Kinderopvang 2-4 jaar

Oan de Boarn

Kinderopvang 2-4 jaar
Industriewei 23
9011WH Jirnsum

Leeuwarden

Berntsjes bij Buurvrouw Bep

Kinderopvang 2-4 jaar
J. Algerasingel 1b
9088AT Wirdum

Bij Maaike

Kinderopvang 2-4 jaar
Sanpaed 2c
9024EC Weidum

BSO Goutum

Kinderopvang 2-4 jaar

BSO Jongema

Kinderopvang 2-4 jaar
Jongema 2
9001LA Grou

BSO kindcentrum Wytgaard

Kinderopvang 2-4 jaar
Tjissema 6
9089BG Wytgaard

BSO Trianova

Kinderopvang 2-4 jaar
Kingmastate 1
8926NA Leeuwarden

BSO Wytgaard

Kinderopvang 2-4 jaar
Tjissema 8
9089BG Wytgaard

De eestroom

Kinderopvang 2-4 jaar
Droppingastraat 2
8923BW Leeuwarden

De Kleine Johannes

Kinderopvang 2-4 jaar
Hercules Seghersstraat 1
8932DG Leeuwarden

De Michael

Kinderopvang 2-4 jaar
Hercules Segherstraat 3
8932DG Leeuwarden

De Pitstop

Kinderopvang 2-4 jaar

De Speelweide

Kinderopvang 2-4 jaar
Raaigras 28
8935GH Leeuwarden

De Toekomst

Kinderopvang 2-4 jaar

De Vosseburcht

Kinderopvang 2-4 jaar
Coornhertstraat 8
8913 H Leeuwarden

De Wester

Kinderopvang 2-4 jaar

De Wielen, Galamastins

Kinderopvang 2-4 jaar

De Wielen, Galemastins

Kinderopvang 2-4 jaar
Galemastins 2
8925GZ Leeuwarden

Dreumesgroep De Kleine Johannes

Kinderopvang 2-4 jaar

Elkes Gastouder Opvang

Kinderopvang 2-4 jaar
De Vlet 27
9001HS Grou

Esther

Kinderopvang 2-4 jaar
Govert Flinckstraat 14
8932KP Leeuwarden

Friesma State (voorheen: MFC Grou)

Kinderopvang 2-4 jaar

gastouderopvang Leeuwarden

Kinderopvang 2-4 jaar

Grou Jongema

Kinderopvang 2-4 jaar

Het Palet; Huizum

Kinderopvang 2-4 jaar

Het Palet; Huizum

Kinderopvang 2-4 jaar
Floris Versterstraat 2b
8932BR Leeuwarden

IKC Aventurijn

Kinderopvang 2-4 jaar

IKC Aventurijn

Kinderopvang 2-4 jaar
Tjerk Hiddesstraat 5 1
8921NM Leeuwarden

It Swannenęst

Kinderopvang 2-4 jaar
S. van Galemawei 31
9022AC Mantgum

Kinderspeelhuis

Kinderopvang 2-4 jaar
Droppingastraat 6
8923BW Leeuwarden

Leeuwarder Schoolvereniging

Kinderopvang 2-4 jaar

Michaëlschool

Kinderopvang 2-4 jaar
Hercules Seghersstraat 1
8932DG Leeuwarden

Montessori Kindcentrum

Kinderopvang 2-4 jaar

Ons Plakky

Kinderopvang 2-4 jaar
Sanpaed 9
9024EC Weidum

Seerôvers en Lânrotten

Kinderopvang 2-4 jaar
Master Jansenstrjitte 6
9022AN Mantgum

t Gollegrut

Kinderopvang 2-4 jaar

Tante Duckie

Kinderopvang 2-4 jaar
Oer de Feart 27
9084BP Goutum

Uniaskoalle (Pitstop)

Kinderopvang 2-4 jaar
Beekhuisstraat 2
9088AS Wirdum

Us Wouterkes

Kinderopvang 2-4 jaar
Gibbeflecht 18
9022AJ Mantgum

Villa Emilia

Kinderopvang 2-4 jaar

Villa Vrolijk

Kinderopvang 2-4 jaar
Eeltsje Folkertsmawei 5P
8915DW Leeuwarden

Wergea

Kinderopvang 2-4 jaar
B.K. van den Bergstrjitte 2
9005PW Wergea

Wergea De Pastorie

Kinderopvang 2-4 jaar
Kerkbuurt 22
9005PB Wergea

Wergea de Pastorie

Kinderopvang 2-4 jaar
Kerkbuurt 22
9005PB Wergea

Leeuwarderadeel

gastouderopvang Leeuwarderadeel

Kinderopvang 2-4 jaar

Leeuwarderadeel

Noardeast-Fryslân

BSO de Pionier (voorheen de Flierefluiters)

Kinderopvang 2-4 jaar
Alde Terp 2
9101SC Dokkum

De Bernejister

Kinderopvang 2-4 jaar

De Burgerschool

Kinderopvang 2-4 jaar
O. van Keulenlaan 16
9101VR Dokkum

De Burgerschool

Kinderopvang 2-4 jaar
O. van Keulenlaan 16
9101VR Dokkum

De Fjouwerhoeke

Kinderopvang 2-4 jaar
Fennewei 2
9144CX Hantumhuizen

De Kanjers

Kinderopvang 2-4 jaar
De Morgenzon 5
9151KM Holwerd

De Krűpelhintsjes

Kinderopvang 2-4 jaar

De Pikestjelp

Kinderopvang 2-4 jaar

De Pionier (voorheen De Kleine Wereld)

Kinderopvang 2-4 jaar
de Alde Terp 2
9101SC Dokkum

De Spetters

Kinderopvang 2-4 jaar
De Morgenzon 5
9151KM Holwerd

De Ukkepuk

Kinderopvang 2-4 jaar

gastouderopvang Noardeast-Fryslân

Kinderopvang 2-4 jaar

Noardeast-Fryslân

Holwerd (Us Earste Begjin)

Kinderopvang 2-4 jaar

It Boartersplak Anjum

Kinderopvang 2-4 jaar

It Boartersplak Ternaard

Kinderopvang 2-4 jaar

It Fugelnest

Kinderopvang 2-4 jaar

Krekt út it Nęst

Kinderopvang 2-4 jaar

Madelief

Kinderopvang 2-4 jaar

Ooststellingwerf

gastouderopvang Ooststellingwerf

Kinderopvang 2-4 jaar

Ooststellingwerf

Opsterland

gastouderopvang Opsterland

Kinderopvang 2-4 jaar

Schiermonnikoog

gastouderopvang Schiermonnikoog

Kinderopvang 2-4 jaar

Schiermonnikoog

It Lytjhus

Kinderopvang 2-4 jaar
Burg van den Bergstraat 15
9166PS Schiermonnikoog

Schiermonnikoog

Kinderopvang 2-4 jaar
F. Gasaustraat 22
9166RB Schiermonnikoog

Smallingerland

gastouderopvang Smallingerland

Kinderopvang 2-4 jaar

Smallingerland

Súdwest-Fryslân

Boartlik Bigjin

Kinderopvang 2-4 jaar

BSO Gauw

Kinderopvang 2-4 jaar
Boeijengastrjitte 18
8627SG

By Richt

Kinderopvang 2-4 jaar
W. Westrastraat 6
8822VN Arum

De Bron

Kinderopvang 2-4 jaar
de Blink 1
8701LV Bolsward

de Bron/Blinker

Kinderopvang 2-4 jaar
de Blink 1
8701LV Bolsward

de Bron/Blinker

Kinderopvang 2-4 jaar
de Blink 5
8701LV Bolsward

De Bron/Blinker

Kinderopvang 2-4 jaar
de Blink 5
8701LV Bolsward

De Earste Trimen

Kinderopvang 2-4 jaar
H. Pollemastraat 2
8771RT Nijland

De Earste Trimen (voorheen Humpie Dumpie)

Kinderopvang 2-4 jaar

De Flintertűn

Kinderopvang 2-4 jaar
Van Camminghaweg 19
8822WB Arum

De Joopykjes

Kinderopvang 2-4 jaar

De Moskeflap

Kinderopvang 2-4 jaar

De Penjumer Ulefeltsjes

Kinderopvang 2-4 jaar
Lammert Scheltesstraat 12
8749GV Pingjum

De Speelboom

Kinderopvang 2-4 jaar

Dip en Dappie

Kinderopvang 2-4 jaar
De Ielreager 63
8702CJ Bolsward

gastouderopvang Súdwest-Fryslân

Kinderopvang 2-4 jaar

Súdwest-Fryslân

Gauw

Kinderopvang 2-4 jaar

Huylckenstein, de stampertjes

Kinderopvang 2-4 jaar
Eekwerdlaan 1
8701LT Bolsward

It Pikepôltsje

Kinderopvang 2-4 jaar

It Protternęst

Kinderopvang 2-4 jaar

It Sintsje

Kinderopvang 2-4 jaar
Sanleansterdyk 13A
8736JA Reahus

Kindcentrum Sint Maarten

Kinderopvang 2-4 jaar
Plein 1455 1
8701EW Bolsward

Kinderopvang "Eigenwijs"

Kinderopvang 2-4 jaar
De Swan 31
8702CL Bolsward

Lyts Yleke

Kinderopvang 2-4 jaar

Matroesjka

Kinderopvang 2-4 jaar
Van Camminghaweg 69
8822WC Arum

Noukies Kinderopvang

Kinderopvang 2-4 jaar
De Swan 53
8702CL Bolsward

Sint Maartenschool

Kinderopvang 2-4 jaar
Peter van Tharborplein 2
8701EW Bolsward

Tille Wille

Kinderopvang 2-4 jaar
De Tille 7
8822WE Arum

Terschelling

gastouderopvang Terschelling

Kinderopvang 2-4 jaar

Terschelling

Tytsjerksteradiel

gastouderopvang Tytsjerksteradiel

Kinderopvang 2-4 jaar

Tytsjerksteradiel

Vlieland

De Jutter

Kinderopvang 2-4 jaar
Lutinelaan 3
8899BD Vlieland

gastouderopvang Vlieland

Kinderopvang 2-4 jaar

Vicky's Kraaiennest

Kinderopvang 2-4 jaar
De Drift 2
8899BC Vlieland

Waadhoeke

't Fonnemint

Kinderopvang 2-4 jaar
Dordtse straat 40
9076CP Sint Annaparochie

't Huffelwufje

Kinderopvang 2-4 jaar
Grietmanstraat 50
9076BD Sint Annaparochie

Boartershonk

Kinderopvang 2-4 jaar
Johan Roordastrjitte 41
8851EB Tzummarum

Boartsje by Joke

Kinderopvang 2-4 jaar
De Gibbeflecht 31
9035CS Dronrijp

BSO Berltsum De Foarutgong

Kinderopvang 2-4 jaar
Ds. H. van Eijck van Heslingastrjitte 1
9041EG Berlikum

BSO de Arebaar

Kinderopvang 2-4 jaar
Hartman Sannesstraat 7a
9076EB Sint Annaparochie

BSO de Romte

Kinderopvang 2-4 jaar
Skoallânswei 2
9035BT Dronryp

De Arebaar

Kinderopvang 2-4 jaar
Hartman Sannesstraat 7B
9076EB Sint Annaparochie

De Bernefenne

Kinderopvang 2-4 jaar
Bildtdyk 36
9041CC Berlikum

De Kabas

Kinderopvang 2-4 jaar
Tuinen 28
8801VW Franeker

De Korendrager

Kinderopvang 2-4 jaar
Botniasteeg 16
8801KJ Franeker

De Noordster

Kinderopvang 2-4 jaar
Het Kortmorn 2
9072AK Nij Altoenae

de Oanset

Kinderopvang 2-4 jaar
Peinserweg 1b
8811HK Ried

De Pôlle

Kinderopvang 2-4 jaar

De Romte

Kinderopvang 2-4 jaar

De Slotschool

Kinderopvang 2-4 jaar
Burgemeester Hesselinkstraat 2
9076EC Sint Annaparochie

De Steven

Kinderopvang 2-4 jaar
Noorderbolwerk 1
8801KK Franeker

De Toermalijn

Kinderopvang 2-4 jaar

De Toermalijn

Kinderopvang 2-4 jaar
P.J. Troelstrastraat 24
8802RD Franeker

Dependance BSO Arebaar

Kinderopvang 2-4 jaar
Hartman Sannesstraat 7b
9076EB

Eben Haëzer

Kinderopvang 2-4 jaar
Greatebuorren 13
9036ME Menaam

Fleur

Kinderopvang 2-4 jaar
F. Schurerstrjitte 1
8802ZV Franeker

Flinterkes

Kinderopvang 2-4 jaar
Lidlumerwei 22
8853GN Klooster-Lidlum

Fugelsang

Kinderopvang 2-4 jaar
Ds. Van Eyck van Heslingastrjitte 1
9041EG Berlikum

gastouderopvang Het Bildt

Kinderopvang 2-4 jaar

gastouderopvang Littenseradiel

Kinderopvang 2-4 jaar

Littenseradiel

gastouderopvang Menaldumadeel

Kinderopvang 2-4 jaar

Menaldumadeel

Gastouderopvang Waadhoeke

Kinderopvang 2-4 jaar
Vijverstraat 17
8801TT Franeker

Gewoan Gesselig

Kinderopvang 2-4 jaar
Hearewei 2a
8851GB Tzummarum

Het Anker

Kinderopvang 2-4 jaar
Quaestiusstrjitte 15
9035EB Dronrijp

Het Kwetternest

Kinderopvang 2-4 jaar

Het Kwetternest

Kinderopvang 2-4 jaar
J.H. van Aismawei 94
9045PM Beetgumermolen

Het Tweede Thuis

Kinderopvang 2-4 jaar

Het Tweede Thuis

Kinderopvang 2-4 jaar
Rients Koopmansstraat 1
8802TA Franeker

It Elfkes Plakje

Kinderopvang 2-4 jaar
Voorstraat 17
8804NE Tzum

It Hummelhonk

Kinderopvang 2-4 jaar
Smidsreed 6
8804NH Tzum

it Kikkertfiskje

Kinderopvang 2-4 jaar
Noorderbolwerk 1
8801KK Franeker

It Lyts Finster

Kinderopvang 2-4 jaar
Dorpsstraat 4 b
8806KT Achlum

It Roekenest

Kinderopvang 2-4 jaar
Schwartzenbergstrjitte 4
9044NB Beetgum

it Waednest

Kinderopvang 2-4 jaar
Skoalstrjitte 12
8855HL Sexbierum

Janneke

Kinderopvang 2-4 jaar
Calspad 17
8802SB Franeker

Knabbel en Babbel

Kinderopvang 2-4 jaar
Vijverstraat 4
8801TT Franeker

Lyts Doanjum

Kinderopvang 2-4 jaar
Dorpsstraat 2
8808HL

Lyts Libben

Kinderopvang 2-4 jaar
Ds. H. van Eijck van Heslingastrjitte 1
9041EG Berlikum

Lytse Ikke

Kinderopvang 2-4 jaar
Neptunusbaan 13
8802BG Franeker

Mini & Maxi

Kinderopvang 2-4 jaar
Berltsumer Wiid 8
8801XB Franeker

Oebele

Kinderopvang 2-4 jaar
Dekemastraat 24
8804RA Tzum

Okidoki

Kinderopvang 2-4 jaar

Peuteropvang Berltsum

Kinderopvang 2-4 jaar
Ds. van Eijck van Heslingastraat 1
9041EG Berltsum

Regenboog

Kinderopvang 2-4 jaar
Klipper 71
8802NK Franeker

Ringeling

Kinderopvang 2-4 jaar

Sint Radbodusschool

Kinderopvang 2-4 jaar
Ljouwertertrekwei 4
9035ED Dronrijp

Sophia

Kinderopvang 2-4 jaar
Kwekerijleane 16
9041ER Berlikum

Tante Linda

Kinderopvang 2-4 jaar
C. Lelystraat 23
8802RZ Franeker

Tante Tien

Kinderopvang 2-4 jaar
Van Burmaniastraat 65
9076AK Sint Annaparochie

Thus bij Aukje

Kinderopvang 2-4 jaar
It Tiltsje 6
9044NW Beetgum

Triviant

Kinderopvang 2-4 jaar

Triviant

Kinderopvang 2-4 jaar
IJsbaanweg 8
8801ER Franeker

TSO SWS Tzummarum

Kinderopvang 2-4 jaar
roordamastrjitte 41
8851EB Tzummarum

Ukkepuk & Co

Kinderopvang 2-4 jaar

Ukkepuk & Co

Kinderopvang 2-4 jaar
Buorren 75
8851EM Tzummarum

Villa Hakuna Matata

Kinderopvang 2-4 jaar
Terpzicht 13
8804PA Tzum

Wjelsryp

Kinderopvang 2-4 jaar

Weststellingwerf

gastouderopvang Weststellingwerf

Kinderopvang 2-4 jaar

Weststellingwerf
Top