Home
A+ A-

Locaties

Selecteer opvang:
 

Harlingen

Grettingalaan

Kinderopvang 2-4 jaar
Grettingalaan 8
8862ZC Harlingen

IKC Het Baken

Kinderopvang 2-4 jaar

IKC Prins Johan Frisoschool

Kinderopvang 2-4 jaar

Peuter+ De Zeesterren

Kinderopvang 2-4 jaar
Johan van Oldenbarneveltstraat 2
8862BB Harlingen

Leeuwarden

De eestroom

Kinderopvang 2-4 jaar
Droppingastraat 2
8923BW Leeuwarden

De Kleine Johannes

Kinderopvang 2-4 jaar
Hercules Seghersstraat 1
8932DG Leeuwarden

De Swirrel

Kinderopvang 2-4 jaar
Greate Buorren 32
9055MV Britsum

De Vosseburcht

Kinderopvang 2-4 jaar
Coornhertstraat 8
8913 H Leeuwarden

De Wielen, Galamastins

Kinderopvang 2-4 jaar

Dreumesgroep De Kleine Johannes

Kinderopvang 2-4 jaar

Friesma State (voorheen: MFC Grou)

Kinderopvang 2-4 jaar

Grou Jongema

Kinderopvang 2-4 jaar

Het Palet; Huizum

Kinderopvang 2-4 jaar

IKC Aventurijn

Kinderopvang 2-4 jaar

IKC Talentencampus Eigenwijs

Kinderopvang 2-4 jaar

Montessori Kindcentrum

Kinderopvang 2-4 jaar

Peuteropvang Wirdum

Kinderopvang 2-4 jaar
Theodorus Beekhuisstrjitte 2
9088AS Wirdum

t Gollegrut

Kinderopvang 2-4 jaar

Villa Vrolijk

Kinderopvang 2-4 jaar
Eeltsje Folkertsmawei 5P
8915DW Leeuwarden

Wergea de Pastorie

Kinderopvang 2-4 jaar
Kerkbuurt 22
9005PB Wergea

Noardeast-Frysl‚n

De Bernejister

Kinderopvang 2-4 jaar

De Burgerschool

Kinderopvang 2-4 jaar
O. van Keulenlaan 16
9101VR Dokkum

De Hoeksteen

Kinderopvang 2-4 jaar
Zwaluwstaart 49
9101HE Dokkum

De KrŻpelhintsjes

Kinderopvang 2-4 jaar

De Pikestjelp

Kinderopvang 2-4 jaar

De Pionier (voorheen De Kleine Wereld)

Kinderopvang 2-4 jaar
de Alde Terp 2
9101SC Dokkum

De Ukkepuk

Kinderopvang 2-4 jaar

Holwerd (Us Earste Begjin)

Kinderopvang 2-4 jaar

It Boartersplak Anjum

Kinderopvang 2-4 jaar

It Boartersplak Ternaard

Kinderopvang 2-4 jaar

It Fugelnest

Kinderopvang 2-4 jaar

Krekt ķt it NÍst

Kinderopvang 2-4 jaar

Madelief

Kinderopvang 2-4 jaar

Schiermonnikoog

It Lytjhus

Kinderopvang 2-4 jaar
Burg van den Bergstraat 15
9166PS Schiermonnikoog

Sķdwest-Frysl‚n

Boartlik Bigjin

Kinderopvang 2-4 jaar

de Bron/Blinker

Kinderopvang 2-4 jaar
de Blink 1
8701LV Bolsward

de Bron/Blinker

Kinderopvang 2-4 jaar
de Blink 5
8701LV Bolsward

De Earste Trimen

Kinderopvang 2-4 jaar
H. Pollemastrjitte 2
8771RT Nijland

De Joopykjes

Kinderopvang 2-4 jaar

De Moskeflap

Kinderopvang 2-4 jaar

De Penjumer Ulefeltsjes

Kinderopvang 2-4 jaar
Lammert Scheltesstraat 12
8749GV Pingjum

It PikepŰltsje

Kinderopvang 2-4 jaar

It ProtternÍst

Kinderopvang 2-4 jaar

KDV POV IKC de LegeaŽn

Kinderopvang 2-4 jaar
Aesgewei 56
8647SG Sibrandabuorren

Kindcentrum Sint Maarten

Kinderopvang 2-4 jaar
Plein 1455 1
8701EW Bolsward

POV Lyts Yleke de Kogge

Kinderopvang 2-4 jaar
De Dassenboarch 23A
8651CB Ijlst

POV Lyts Yleke de Twine

Kinderopvang 2-4 jaar

Vlieland

De Jutter

Kinderopvang 2-4 jaar
Lutinelaan 3
8899BD Vlieland

Waadhoeke

Boartershonk

Kinderopvang 2-4 jaar
Johan Roordastrjitte 41
8851EB Tzummarum

De Arebaar

Kinderopvang 2-4 jaar
Hartman Sannesstraat 7B
9076EB Sint Annaparochie

De Oanset

Kinderopvang 2-4 jaar
Peinserweg 1b
8811HK Ried

De Romte

Kinderopvang 2-4 jaar

De Slotschool

Kinderopvang 2-4 jaar
Burgemeester Hesselinkstraat 2
9076EC St. Annaparochie

De Syl

Kinderopvang 2-4 jaar
Monnikebildtdyk 16
9078VE Oudebildtzijl

De Toermalijn

Kinderopvang 2-4 jaar

Eben HaŽzer

Kinderopvang 2-4 jaar
Greatebuorren 13
9036ME Menaam

Het Kwetternest

Kinderopvang 2-4 jaar

Het Tweede Thuis

Kinderopvang 2-4 jaar

It Hummelhonk

Kinderopvang 2-4 jaar
Smidsreed 6
8804NH Tzum

it Kikkertfiskje

Kinderopvang 2-4 jaar
Noorderbolwerk 1
8801KK Franeker

It Lyts Finster

Kinderopvang 2-4 jaar
Dorpsstraat 4 b
8806KT Achlum

it Waednest

Kinderopvang 2-4 jaar
Skoalstrjitte 12
8855HL Sexbierum

Okidoki

Kinderopvang 2-4 jaar

Peuteropvang Berltsum

Kinderopvang 2-4 jaar
Ds. van Eijck van Heslingastraat 1
9041EG Berltsum

Peuteropvang de Hoekstien

Kinderopvang 2-4 jaar
Orxmasingel 16 a
9036JW Menaam

Peuteropvang de Noordster

Kinderopvang 2-4 jaar
t Kortmorn 2
9072AK Nij Altoenae

Sint Radbodusschool

Kinderopvang 2-4 jaar
Ljouwertertrekwei 4
9035ED Dronrijp

Triviant

Kinderopvang 2-4 jaar

Wjelsryp

Kinderopvang 2-4 jaar
Top