Home
A+ A-

Locaties

Selecteer opvang:
 

't Bildt

't Fonnemint, locatie Arebaar

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Hartman Sannesstraat 7b
9076EB Sint Annaparochie

de Fierljepper

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Mathijs Beckstraat 65
9077SG Vrouwenparochie

De Noordster

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
t Kortmorn 2
9076GV Nij Altoenae

De Slotschool, locatie Arebaar

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Hartman Sannesstraat 7b
9076EB Sint Annaparochie

De Toverbal

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Middelweg-West 178
9076GE Sint Annaparochie

SWS Sint Jabik (de Opstap en de Koppel)

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Oosteinde 49
9079LA Sint Jacobiparochie

Dongeradeel

De Fjouwerhoeke

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Fennewei 2
9144CX Hantumhuizen

Leeuwarden

Uniaskoalle (Pitstop)

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Beekhuisstraat 2
9088AS Wirdum

Menaldumadeel

De Fűgelsang

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Dominee van Eyck van Heslingastrjitte 1
9041EG Berlikum

Eben Haëzer

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Greatebuorren 13
9036ME Menaldum

Lyts Libben

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
K.J van den Akkerstrjitte 2
9040AA Berlikum

St. Radbodus

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Ljouwertertrekwei 4
9035ED Dronrijp

Waadhoeke

De Cingel

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Orkmasingel 16a
9036JW Menaldum

De Pôlle

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Skoallestrjitte 28
9034GL Marssum

t Waednest

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Skoalstrjitte 12
8855HR Sexbierum

TSO De Tamsmaskoalle

Tussenschoolse opvang 4 - 13 jaar
roordamastrjitte 41
8851EB Tzummarum
Top