Home
A+ A-

Inschrijving

Binnen enkele dagen ontvangt u een bevestiging van de aanmelding met de naam van de bemiddelingsmedewerker. Hij of zij neemt contact met u op voor het plannen van een intakegesprek. Hoe eerder de inschrijving, hoe sneller de plaatsing.

Wanneer u toch niet van onze diensten gebruik maakt, kunt u de inschrijving op elk moment annuleren. In dit geval ontvangen we graag een schriftelijke afmelding. Behoefte aan meer informatie of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact met ons op.

Inschrijfformulier Gastouderbureau: Gastouder

1. Persoonlijke gegevens
2. Gezinssituatie
Naar:
3. Opvangaanbod:


Op welke dagen bent u beschikbaar

Keuze Dagen
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
4. Intakegesprek: Wanneer het Gastouderbureau uw inschrijfformulier heeft ontvangen, zal de bemiddelingsmedewerkster een afspraak met u maken voor een intakegesprek. Zij zal tijdens dit gesprek de bovenstaande gegevens kort met u doornemen en daarnaast zal zij een aantal vragen stellen. Om u te kunnen voorbereiden op dit gesprek kunt u verwachten dat de volgende ondwerpen aan de orde zullen komen;
- Opvoeding; dagindeling, straffen/belonen, regels, normen en waarden enz.
- Gegevens van de gastouder; karakter, instelling, ervaring, activiteiten, kijk op kinderopvang, samenwerking met vraagouder enz.
- Praktische zaken; roken, speel- en slaapruimte, huisdieren, woonomgeving enz.

5. Ruimte voor opmerkingen:
Om spam op onze server te weren vragen we u het onderstaande blokje aan te vinken.

Top