Home
A+ A-

Inschrijving

Binnen enkele dagen ontvangt u een bevestiging van de aanmelding met de naam van de bemiddelingsmedewerker. Hij of zij neemt contact met u op voor het plannen van een intakegesprek. Hoe eerder de inschrijving, hoe sneller de plaatsing.

Wanneer u toch niet van onze diensten gebruik maakt, kunt u de inschrijving op elk moment annuleren. In dit geval ontvangen we graag een schriftelijke afmelding. Behoefte aan meer informatie of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact met ons op.

Inschrijfformulier Gastouderbureau: Vraagouder

1. Persoonlijke gegevens
Aankruisen wat van toepassing is: Uzelf Uw partner
2. Gegevens op te vangen kind(eren)
3. Opvangwensen:


Op welke dagen/tijden (inclusief reistijd) wilt u dat uw kind(eren) opgevangen wordt/worden?

Keuze Dag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag


Aantal uren opvang per week per kind:
Bijzonderheden:
4. Intakegesprek:
Wanneer het Gastouderbureau uw inschrijfformulier heeft ontvangen, zal de bemiddelingsmedewerkster een afspraak met u maken voor een intakegesprek. Zij zal tijdens dit gesprek de bovenstaande gegevens kort met u doornemen en daarnaast zal zij een aantal vragen stellen die van belang zijn bij het zoeken naar een geschikte gastouder. Om u te kunnen voorbereiden op dit gesprek kunt u verwachten dat de volgende ondwerpen aan de orde zullen komen;

- Kind(eren); karakter, gewoontes, gewenning enz.
- Wensen t.a.v. de gastouder; karakter, leeftijd, roken, geloofsovertuiging, eigen kinderen enz.
- Opvoeding; dagindeling, straffen/belonen.
- Ziekte; hoe te handelen bij ziekte, bereikbaarheid enz.
- Opvangwensen; halen/brengen, huisdieren, speel- en slaapruimte, veiligheid, enz.
Om spam op onze server te weren vragen we u het onderstaande blokje aan te vinken.

Top